Elektromagnetické záření

 

Jaké jsou druhy emz?

Elektromagnetické záření je v nejjednodušším slova smyslu energie putující prostorem či hmotou, která má dvě hlavní formy: neionizující a ionizující.

Neionizující záření: rádiové vlny, mikrovlny (mobilní telefony, notebooky, tablety, počítače, Wi-Fi a další bezdrátová zařízení), infračervené a UV záření.

Ionizující záření: vysokoenergetické záření, jako je rentgenové a gama záření. Je známo, že tento typ záření je velmi nebezpečný i v malých dávkách.

Na obrázku níže je znázorněno elektromagnetické spektrum. V dnešní době, kdy se lidé čím dál více zajímají o své zdraví, narůstá rovněž povědomí o elektromagnetickém záření (známém také jako: mikrovlnné, vysokofrekvenční, rádiové či bezdrátové záření). Vzniká také mnoho studií, které poukazují na nebezpečné účinky neionizujícího záření, kterému jsme, díky implementaci bezdrátových technologií do našeho každodenního života, čím dál více vystavováni.

 

Naše životy s bezdrátovými technologiemi

Každý den se nevědomky vystavujeme vlivu mnoha elektromagnetických polí. Zatímco některá jsou přírodní povahy, neškodná, ba dokonce zdraví prospěšná, jiná mají na naše zdraví zcela opačný vliv. Zejména za posledních pár desetiletí se, díky narůstajícímu počtu uživatelů moderních technologií, stalo normou pohybovat se v prostředí prozářeném umělým (škodlivým) elektromagnetickým zářením (EMZ). Toto nebezpečí operuje na mnoha frontách: škodlivý elektrosmog produkují domácí spotřebiče, jako jsou mikrovlnky, televize, počítače, rádia, apod. Jmenujme si ale ty nejnebezpečnější tiché zabijáky, jsou to: Wi-Fi, vysílače, mobilní telefony a nově 5G.

Ke slovu se dostávají odborníci, jež značně znepokojuje nedostatek výzkumu v oblasti vlivu elektromagnetického záření mobilních telefonů na naše zdraví. Přední výrobci tolik populárních smartphonů samozřejmě možným rizikům spojeným s jejich používáním pozornost nevěnují.

Díky neustále se objevujícím případům rozvoje rakoviny mozku a leukémie spojeným s užíváním mobilních telefonů, již Světová zdravotnická organizace o tomto riziku nemohla dále mlčet:

„Dne 31. května 2011 Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala záření mobilních telefonů jako možné karcinogenní, čímž ho dala do stejné rizikové kategorie jako olovo, pesticidy DDT, výfukové plyny a chloroform. Tento výzkum je založen na zvýšeném riziku vzniku gliomu, zhoubného nádoru mozku, spojeného s použitím bezdrátového telefonu. Agentura kategorizovala mobilní záření elektromagnetických polí do kategorie 2B – možné karcinogenní pro člověka.“

Dnes už tedy musí být každému jasné, že jisté typy záření mohou nepříznivě ovlivnit biologii našich buněk a ovlivnit jejich chování. Vnější signály z elektronických zařízení mohou porušit nebo změnit živou tkáňDěti jsou obzvláště ohroženy, protože se fyzicky stále vyvíjejí.

Ačkoli tato zařízení používáme na denní bázi, nevnímáme bezprostřední nebezpečí elektromagnetického záření, které nepřetržitě vydávají, protože jej nemůžeme vidět ani cítit. Díky exponenciálnímu nárůstu používání bezdrátových technologií za posledních 20 let, je dnes úroveň EMZ, kterou se většina z nás denně obklopuje, naprosto bezprecedentní.

 

Náš každodenní život

Moderní technologie zcela proměnily způsob, jakým žijeme, od objednávky potravin online po změnu termostatu prostřednictvím aplikace. Bezdrátové technologie nám umožnily zůstat ve spojení, i když jsme na cestách, nebo na dálku vykonávat práci snů zatímco ležíme na pláži a popíjíme drink. Tato neuvěřitelná zařízení nepochybně usnadnila náš život a vytvořila celý svět možností a informací dostupných na dosah ruky.

Během posledního desetiletí se však počet zařízení, která používáme, neustále zvyšuje a obklopuje naše každodenní činnosti.
A protože tyto technologie používá tolik lidí, zvýšil se také počet věží mobilních telefonů a Wi-Fi hotspotů, aby se udržel krok s poptávkou.

Žijeme v době, kdy jsme vystavováni nevídaným úrovním elektromagnetického záření všude, kam jdeme – v našich domovech, kancelářích, školách, kavárnách i letadlech. Nedávné studie zjistily, že množství EMZ, kterému jsme dnes běžně vystavováni, je kvintilionkrát větší než u předchozích generací.

Není pochyb, že se na bezdrátové technologie spoléháme a je to důležitá součást našeho každodenního života, ale co jejich škodlivé účinky na naše zdraví a zdraví budoucích generací? Přestože oficiální důkazy o možných zdravotních rizicích zůstávají smíšené, víme, že záření na úrovních vyzařovaných mobilními telefony a Wi-Fi skutečně MÁ biologický účinek a může mít nepříznivý vliv na lidské zdraví. Tyto poznatky v kombinaci se stálým nárůstem počtu zařízení a vysílačů nás vedou k důležité otázce: Jak velké je množství záření, kterému jsme každý den vystavováni a jaký dopad bude mít na naše zdraví?

Infografika níže uvádí nárůst počtu bezdrátových a celulárních technologií v České republice za poslední dvě desetiletí.

error: Content is protected !!