Certifikace

Aktualizace 2020:

Prohlášení o shodě ke stažení v PDF:

Alcyone Standard: ZDE

Alcyone Infra: ZDE

Alcyone Infra Special: ZDE

 

Zařízení Alcyone bylo testováno zkušební laboratoří elektrických výrobků Institutu pro testování a certifikaci. Odpovídá třídě B normy ČSN EN 55022:

ČSN EN 55022„Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízením informační techniky” odpovídá normě CISPR 22 a zabývá se postupy měření elektromagnetického rušení generovaného zařízením informační techniky v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 400 GHz, přičemž specifikuje meze tohoto rušení v pásmu 0,15 MHz až 1000 MHz.

Zařízení informační techniky jsou normou ČSN EN 55022 řazena do třídy A ITE či B ITE podle toho, jaké požadavky na odrušení zařízení splňuje. Uvedené třídy jsou zde definovány stejně jako třídy A a B ve výše uvedené normě ČSN EN 55011. Třída B ITE je kategorie přístrojů určených především pro použití ve vnitřním prostředí, tj. prostředí, v němž lze předpokládat použití rozhlasových a televizních přijímačů ve vzdálenosti do 10 m od zařízení ITE. Třída B ITE tedy může zahrnovat

  • zařízení bez pevného místa použití, např. přenosná zařízení ITE napájená z baterií,

  • telekomunikační koncová zařízení napájená z telekomunikační sítě,

  • osobní počítače a jejich pomocná přípojná zařízení.

 

Zdroj: elektrorevue.cz

error: Content is protected !!